Officieel reglement

Etsy Design Awards 2019

OFFICIEEL REGLEMENT

GEEN AANKOOP NODIG VOOR DEELNAME OF WINST.

 

 1. De sponsor voor alle deelnemers aan de Etsy Design Awards (de “Wedstrijd”) is Etsy, Inc. (eigenaar en beheerder van Etsy.com), 117 Adams Street, Brooklyn, NY 11201, USA, (hierna “Sponsor” genoemd).

 

 1. GESCHIKTHEID: Toegankelijk voor alle legale inwoners van de vijftig (50) Verenigde Staten, District of Columbia, Australië, België, Bulgarije, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, India, Indonesië, Israël, Japan, Litouwen, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun provincie of grondgebied, die verkopers zijn op Etsy.com (“Etsy Verkopers”) met een goede reputatie, zoals uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door de Sponsor. Andere geschiktheidseisen zijn: (i) iedere shop die is opgegeven voor Deelname (zoals hieronder gedefinieerd) mag tussen 14 mei 2019 en 31 december 2019 niet in de vakantiemodus staan en moet minimaal vijf (5) listings aanbieden; (ii) het ingezonden item moet zijn geplaatst met minimaal vijf (5) foto’s, (iii) de Etsy Verkoper moet eigenaar zijn van alle shops die de Etsy Verkoper opgeeft voor Deelname, en (iv) iedere shop die is opgegeven voor Deelname en alle listings van deze shops moeten voldoen aan alle op dat moment geldende Etsy Richtlijnen en Etsy Verkopersrichtlijnen die van toepassing zijn op de datum van publicatie door de bekendmaking van de winnaars. Medewerkers, leidinggevenden en directeuren en hun directe familieleden (partners, ouders, kinderen, broers en zussen, en hun respectieve partners, ongeacht waar zij verblijven), en respectieve leden van hetzelfde huishouden (al dan niet familie), van de Sponsor en zijn gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en divisies (samengevat onder de noemer, “Wedstrijdentiteiten“) zijn uitgesloten van deelname of winst. Ongeldig waar verboden.

 

 1. TIJDSPLANNING WEDSTRIJD: De wedstrijd begint op 14 mei 2019 om 12.00.01 AM Eastern Time (“ET”) (5:00:01 AM Greenwich Mean Time + 1 (“GMT +1”)) en eindigt 4 juni 2019 om 11.59.59 p.m. ET (04.59.59 GMT+1 op 5 juni 2019) (de “Wedstrijdperiode”). De door de Sponsor aangewezen computer is de officiële timer voor alle onderdelen van de Wedstrijd.

 

 1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD: Tijdens de Wedstrijdperiode ga je voor deelname naar www.etsydesignawards.com, volg je de aanwijzingen voor het invullen en inzenden van het deelnameformulier, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende informatie: (i) naam Etsy Verkoper, (ii) n-mailadres Etsy Verkoper, (iii) telefoonnummer Etsy Verkoper, (iv) shopnaam en -URL, (v) land Etsy Verkoper en (vi) URL productcategorie en listing (“Inzending”). Alle inzendingen moeten aan het einde van de Wedstrijdperiode ontvangen zijn. Slechts één Inzending per shop tijdens de Wedstrijdperiode. Het product van de Inzending moet fysiek voor de Sponsor beschikbaar zijn voor het creëren van marketingmaterialen tijdens de Wedstrijdperiode. Iedere poging van deelnemers tot het indienen van Inzendingen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en inloggegevens of andere methodes maakt de Inzendingen van die deelnemer ongeldig en kan resulteren in diskwalificatie van de desbetreffende deelnemer. Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname is verboden en resulteert in diskwalificatie en ongeldigheid van alle bijbehorende Inzendingen. Alle Inzendingen worden eigendom van de Sponsor en worden niet bevestigd. Wanneer de identiteit van de geselecteerde deelnemer wordt betwist, wordt de Inzending geacht ingediend te zijn door de geautoriseerde eigenaar van het desbetreffende account en moet hij/zij zich houden aan dit Officiële Reglement. “Geautoriseerde eigenaar van het account” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die is toegewezen aan het desbetreffende account.

 

 1. VEREISTEN INZENDING: De Inzending mag, uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door de Sponsor, geen inhoud bevatten die:
 • expliciet seksueel of suggestief is; onnodig gewelddadig of denigrerend is op grond van etnische, raciale, religieuze, professionele afkomst of leeftijdsgroep, godslasterlijk of pornografisch is; naaktheid bevat;
 • alcohol, illegale drugs, tabak, (vuur)wapens stimuleert (of het gebruik van de hiervoor genoemde zaken bevordert); activiteiten stimuleert die onveilig of gevaarlijk zouden kunnen zijn; een bepaalde politieke agenda of boodschap promoten;
 • obsceen of aanstootgevend is; instemt met iedere vorm van haat of haatgroep;
 • een duplicaat van andere ingediende Inzendingen lijkt te zijn;
 • de Sponsor, zijn producten, verkopers of diensten of andere mensen of bedrijven belastert, in een verkeerd daglicht stelt of denigreert met bepaalde opmerkingen;
 • een prominent gebruik van handelsmerken, logo’s of vormgeving bevat (waaronder een opvallende verpakking of exterieurs/interieurs van gebouwen) die eigendom zijn van anderen, zonder toestemming, voor zover toestemming nodig wordt geacht;
 • persoonlijke identificatie bevat, waaronder nummerplaten, persoonlijke namen, e-mailadressen of straatnamen;
 • prominent gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat dat eigendom is van anderen (waaronder foto’s, beelden, schilderijen of andere kunstwerken of afbeeldingen die zijn gepubliceerd op of in websites, televisie, film of andere media), zonder toestemming, voor zover toestemming nodig wordt geacht;
 • materialen bevat die de namen, gelijkenissen, stemmen of andere kenmerken die een persoon kunnen identificeren omvatten, inclusief, zonder beperking van beroemdheden en/of andere publieke of privépersonen, in leven of overleden, zonder toestemming;
 • lookalikes bevat van beroemdheden of andere publieke of privépersonen, in leven of overleden;
 • berichten of afbeeldingen communiceert die in strijd zijn met het positieve beeld en/of de goede wil waarmee de Sponsor geassocieerd wil worden; en of
 • de wet overtreden.

 

De Inzending (inclusief het product van de Inzending) moet een origineel eigen product zijn van de deelnemer.

 

Door indiening van de Inzending stemt de deelnemer ermee in dat de Inzending voldoet aan dit Officiële Reglement en dat de Sponsor, volledig naar eigen inzicht en om welke reden dan ook een Inzending mag diskwalificeren, inclusief als deze naar eigen goeddunken bepaalt dat de Inzending om welke reden dan ook niet voldoet aan dit Officiële Reglement of anderszins onaanvaardbare inhoud bevat zoals uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door de Sponsor.

 

 1. PRIJZEN

Eén (1) Hoofdprijs.  De Hoofdprijs omvat het volgende (i) Geldcheque ter waarde van USD 15.000, (ii) artikel op het Etsy blog, (iii) opname in Etsy’s Uitgekozen voor Jou pagina, marketing e-mail en socialmediakanaal, (iv) PR-promotie en media-aandacht, (v) Grand Prize Winner Shopbadge, (vi) een Etsy Design Awards Winner trofee, en (vii) een abonnement van een jaar op Etsy Plus. Het totale prijzengeld bedraagt ca. USD 15.120.

 

Vijf (5) Categorieprijzen.  Er wordt één winnaar aangewezen in de volgende productcategorieën: Innovatief Decor, Eigen Stijl, Feestelijke Vieringen, Milieuvriendelijk en Creatieve Samenwerkingen.  De Categorieprijzen omvatten het volgende (i) Geldcheque ter waarde van USD 1000, (ii) opname in Etsy blog, (iii) opname in Etsy’s Uitgekozen voor Jou pagina, marketing e-mail en socialmediakanaal, (iv) PR-promotie en media-aandacht, (v) Category Winner Shopbadge, (vi) een Etsy Design Awards Winner trofee, en (vii) een abonnement van een jaar op Etsy Plus. Het totale prijzengeld bedraagt ca. USD 1120. Alle details van de prijsonderdelen (ii) – (iv) worden uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door Etsy zonder beoordeling of goedkeuring van de winnaars.

 

Niet-geldprijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en mogen niet worden overgedragen of ingewisseld, behalve naar eigen inzicht van de Sponsor. De Sponsor behoudt zich het recht voor een prijs (of een deel ervan) te vervangen door een prijs van vergelijkbare of grotere waarde indien de genoemde prijs niet beschikbaar is. Prijzen worden “ongewijzigd” toegekend, zonder garantie of waarborg, expliciet noch impliciet. Alle heffingen, federale, provinciale, staats- en lokale belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot inkomsten- en bronbelastingen) of andere kosten die samenhangen met het gebruik, de acceptatie en het bezit van prijzen die hier niet worden gespecificeerd, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. Er wordt een IRS 1099-formulier verstrekt op naam van winnaars die ingezetenen zijn van de Verenigde Staten voor de totale waarde van het prijzengeld als dit USD 600 of meer bedraagt. Het totale prijzengeld bedraagt ca. USD 20.720. Max. één (1) prijs per persoon.

 

 1. BEPALING VAN DE WINNAARS: Na het verstrijken van de Wedstrijdperiode, worden alle in aanmerking komende ontvangen Inzendingen beoordeeld door de Sponsor op basis van de volgende criteria die elk even zwaar wegen: (i) kwaliteit (algemeen niveau van vakmanschap en vaardigheid), (ii) creativiteit en innovatie (is het item uniek of fantasierijk?), (iii) bruikbaarheid en functionaliteit (is je item functioneel? Is het doeltreffend?), (iv) persoonlijk verhaal (je maker/curator verhaal), (v) geweldige branding (staat je shop voor duidelijke, interessante beschrijvingen, uitstekende klantenservice en fotografie van hoge kwaliteit?), en (vi) ‘Wow’-factor (heb je een fantastisch item?) (de “Criteria”).  Aan de hand van de Criteria, selecteert de Sponsor max. 175 finalisten (de “Finalisten”), en zet een panel van gekwalificeerde juryleden in om de finalisten te beoordelen op dezelfde Criteria (waarbij ieder criterium een max. score van 10 kan behalen). De Inzending(en) die de hoogste score(s) ontvangt/ontvangen worden als potentiële winnaars aangemerkt. Bij gelijkheid van scores, beoordeelt een speciaal aangewezen jurylid de Inzendingen met de gelijke scores aan de hand van de criteria om de winnaar(s) te bepalen. De Sponsor behoudt zich geheel naar eigen inzicht het recht voor om niet alle prijzen uit te reiken, als er niet voldoende geschikte en gekwalificeerde Inzendingen worden ontvangen. Alle besluiten van de Sponsor en juryleden zijn definitief en bindend.  De Sponsor maakt de juryscores van de Inzendingen niet bekend.

 

 1. BEKENDMAKING FINALISTEN: De Sponsor stelt alle Finalisten op of rond 1 augustus 2019 op de hoogte van hun status als Finalist via de e-mail die ze hebben verzonden als onderdeel van de Inzending en het Etsy account dat hoort bij de Inzending. Als een deelnemer is uitgeroepen tot Finalist, stemt deze deelnemer er voor de rest van de Wedstrijdperiode mee in dat de shop die is aangewezen als Finalist de listing van de Inzending die is aangewezen als Finalist te allen tijde beschikbaar heeft in de desbetreffende shop (betreft het een vintage item of een uniek item dan moet dit item ‘on hold’ worden gezet tot de Finalisten in augustus bekend worden gemaakt. Als je vintage item of unieke item tijdens deze periode wordt verkocht, vervalt je inzending).

 

 1. BEKENDMAKING WINNAARS: De potentiële winnaars worden binnen 2 dagen na de selectie, op of rond 1 september 2019, op de hoogte gesteld via de e-mail die ze hebben verzonden als onderdeel van de Inzending en het Etsy account dat hoort bij de Inzending. Als een potentiële prijswinnaar niet reageert op deze berichtgeving (de e-mail wordt binnen een periode van zeven (7) dagen) drie (3) keer verstuurd binnen 7 dagen na ontvangst van de laatst verzonden e-mail, de desbetreffende e-mail als onbestelbaar wordt geretourneerd of de potentiële winnaar deze niet terugstuurt of, indien van toepassing, de rekenvaardigheidstestvraag niet juist beantwoordt, of als een deelnemer op een andere manier onleesbaar is, niet de vereiste informatie verstrekt, of als de geselecteerde winnaar de prijs om wat voor reden dan ook niet kan accepteren of ontvangen, verspeelt de potentiële winnaar de prijs en mag er naar eigen goeddunken van de Sponsor en de beschikbare tijd een andere winnaar op de hoogte worden gesteld. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de notificatieprocedures te wijzigen in verband met de selectie van een andere winnaar. De Sponsor behoudt zich het recht voor de winnaar een Affidavit of Eligibility (of, indien het een niet-ingezetene van de VS betreft, een Verklaring) en Liability en Publicity Release te laten ondertekenen, om zijn identiteit aan te tonen op het opgegeven prijsafleveradres en/of een bewijs van deelname te kunnen overleggen in de door de Sponsor aangegeven periode voor het claimen van de prijs. Of het bewijs van identiteit, ingezetenschap, leeftijd en deelname als geschikt worden beschouwd voor verificatie bepaalt de Sponsor. Indien de winnaar niet alle vereiste documenten binnen de aangegeven tijdsperiode retourneert of geen geschikt bewijs kan overleggen, verspeelt de winnaar de prijs in zijn geheel en wordt er geen alternatief aangeboden. Alle besluiten en resultaten van de Sponsor zijn definitief en bindend. Als een winnaar minimaal 18 jaar oud is, maar in de jurisdictie waar hij/zij woont nog steeds als minderjarig wordt beschouwd, behoudt de Sponsor zich het recht voor om de prijs uit te reiken aan zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s) en/of zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s) alle vereiste papieren te laten onderteken en te laten voldoen aan alle vereisten die worden opgelegd aan deelnemers die hier uiteengezet worden. Als de winnaar een ingezetene van Australië is, wordt de prijs per post verzonden naar het door hem/haar aangegeven adres na acceptatie van de prijs binnen 28 dagen na de trekking.

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: Door deelname aan de Wedstrijd, garandeert de deelnemer dat de deelnemer dit Officiële Reglement, Etsy’s Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, onze Huisregels en ander beleid heeft gelezen en ermee instemt, voldoet de deelnemer aan de vereisten om in aanmerking te komen, is het hem/haar niet verboden om deel te nemen aan de wedstrijd en gaat de deelnemer akkoord met de besluiten van de Sponsor die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De deelnemer stemt ermee in dat de voorwaarden voor inzending die worden vermeld in dit Officiële Reglement, en alle documenten en overeenkomsten die zijn geïntegreerd in dit Officiële Reglement met een verwijzing, uitsluitend de relatie tussen de deelnemer en de Sponsor in het kader van deze Wedstrijd betreft. De Sponsor behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle Deelnemers met uitzondering van Deelnemers die ingezetenen zijn van Frankrijk en Duitsland: Door deelname aan deze wedstrijd en/of het accepteren van een prijs, behoudens in gevallen van overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid van een Gevrijwaarde Partij of gevallen van verlies of beschadiging veroorzaakt door fraude met of schending van dit Officiële Reglement door een Gevrijwaarde Partij, stemt de deelnemer ermee in de deelnemer en de erfgenamen, executeurs-testamentair en beheerders van de Deelnemer de Wedstrijdentiteiten, en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en medewerkers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van alle maatregelen, claims, letsel, verlies of beschadiging die direct of indirect ontstaan door of in verband met deelname aan de Wedstrijd en/of acceptatie of gebruik van een toegekende prijs, en de Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren van alle aansprakelijk die het gevolg is van of ontstaat door de Wedstrijd.

Voor Deelnemers die ingezetenen zijn van Duitsland: Voor Deelnemers die ingezetenen zijn van Duitsland gelden de volgende aansprakelijkheidsregels:

De Wedstrijdentiteiten worden aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door een verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid.  Door deelname aan deze Wedstrijd en/of acceptatie van een prijs, stemmen Deelnemers ermee in Wedstrijdentiteiten en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en medewerkers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor andere verliezen of schade in welke vorm dan ook die het gevolg zijn van de acceptatie, het bezit of het gebruik van een prijs of van deelname of poging tot deelname aan de Wedstrijd tenzij de schade van de Deelnemer is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van een Gevrijwaarde Partij.

Ingeval van geringe nalatigheid, worden de Gevrijwaarde Partijen alleen aansprakelijk gesteld voor schendingen van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting). Een “kardinale verplichting” is een verplichting waaraan voldaan moet worden om in eerste instantie de implementatie van deze Wedstrijd mogelijk te maken en het is een verplichting waarop de Deelnemer in het algemeen mag vertrouwen.  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische, te voorziene schade.

De Gevrijwaarde Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor defecte prijzen en gevolgschade van de defecte prijzen.

 1. PUBLICITEIT/GEBRUIK VAN INZENDINGEN: Deelname omvat toestemming (tenzij dit bij wet verboden is) voor het gebruik van de naam, portret, gewonnen prijs, Avatar, Etsy ID, woonplaats van de winnaar en/of reacties over het winnen ten behoeve van online posts, advertenties, promotie en publiciteit met betrekking tot de Wedstrijd, en in alle vormen van media, nu of later, wereldwijd gedurende drie (3) jaar vanaf de datum dat de winnaar is bevestigd als winnaar zonder aanvullende compensatie, kennisgeving, toestemming of goedkeuring.

 

Door indiening van een Inzending en instemming met dit Officiële Reglement, verleent de deelnemer hierbij aan de Sponsor, zijn aangewezen personen, opvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden een niet-exclusieve, sub-licentieerbare licentie om afgeleide werken op basis van de Inzending te gebruiken, reproduceren, distribueren, af te beelden, uit te voeren en te creëren en de Inzending en alle elementen ervan te exploiteren naar eigen goeddunken van de Sponsor, in zijn geheel of in delen, op welke manier dan ook en in iedere vorm van media (waaronder de website en gerelateerde website van de Sponsor, webbanners, e-mails, sociale mediapagina’s en Twitter-account van de Sponsor, interne communicatie bij de Sponsor, POS-advertenties), met betrekking tot de Wedstrijd, wereldwijd, gedurende de wettelijke duur van de Inzendingsrechten, voor advertentie- en promotiedoeleinden, zonder nadere kennisgeving of toestemming.

 

De Sponsor is niet verplicht gebruik te maken van de hierin verleende rechten.

 

Alleen voor ingezetenen van Australië: Iedere Deelnemer geeft toestemming aan de Sponsor, zijn aangewezen personen, opvolgers en licentiehouders en garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat mogelijk inbreuk zal maken op de morele rechten van de deelnemer, waaronder het wijzigen, aanpassen en reproduceren van de Inzending. Deze toestemmingen zijn toegekend voor zover maximaal is toegestaan onder de Copyright Act 1968/Auteurswet (Cth).

 

 1. WAIVER: Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke technische, mechanische of andere fouten die het gevolg zijn van overmacht die redelijkerwijs buiten hun macht is gelegen en die verband houden met de Wedstrijd, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten die kunnen optreden in de administratie van de Wedstrijd, de verwerking van Inzendingen, de aankondiging van de prijs of andere mogelijke Wedstrijd-gerelateerde materialen die worden veroorzaakt door een geval van overmacht. Deelname aan de Wedstrijd via internet impliceert dat de Deelnemer de technische beperkingen van het internet en IT-systemen erkent. Daarom worden Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk gesteld voor schade aan computersystemen als gevolg van deelname aan, toegang tot of het downloaden van informatie in verband met deze Wedstrijd, incomplete, verloren, verlate, gestolen, beschadigde, onjuiste, foutief verzonden, vervormde, vertraagde of niet-geleverde Inzendingen, of voor technische hardware- of softwareproblemen of storingen, verloren of onbeschikbare netwerkverbindingen, of mislukte, onleesbare of vertraagde gegevensverzending door computers waardoor een individu mogelijk beperkt wordt in zijn deelname en/of de niet-naleving van een derde partij van de instructies en correcte administratie van deze Wedstrijd. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een deelnemer of Inzending te diskwalificeren die in strijd is met het Officiële Reglement of de Wedstrijd te annuleren, op te schorten of aan te passen, en iedere/alle betrokken deelnemer(s), (en hun Inzendingen) te diskwalificeren indien mogelijke fraude, virussen en acties door deelnemers, technische of andere problemen, of welke voorvallen dan ook de administratie, integriteit, veiligheid of eerlijkheid van de Wedstrijd aantasten of beïnvloeden.

 

Ingeval van annulering, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken, de potentiële winnaar te kiezen door gebruik te maken van de hierboven beschreven beoordelingsprocedure uit alle daarvoor in aanmerking komende, niet-verdachte Inzendingen die zijn ontvangen tot het tijdstip waarop de gebeurtenis of actie die deze annulering rechtvaardigt plaatsvond, of andere maatregelen te nemen die billijk zijn om een prijs eerlijk toe te kennen. LET OP: Ieder poging van een deelnemer om een website opzettelijk schade toe te brengen of de legitieme uitvoering van de Wedstrijd te ondermijnen, is in strijd met het strafrecht en het burgerlijk recht, en als een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen bij een dergelijke deelnemer voor zover toegestaan door de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging. De Sponsor is niet verantwoordelijk indien de Sponsor wordt verhinderd door te gaan met de Wedstrijd zoals hierin beoogd, vanwege externe gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft, inclusief, maar niet beperkt tot overstromingen, aardbevingen, explosies, arbeidsconflicten of stakingen (behalve ingeval van deelnemers die ingezetenen zijn van Frankrijk), overmacht of staatsvijanden, satelliet- of apparatuurstoringen, rellen of onlusten, terroristische dreigingen of activiteiten, oorlog (verklaard of onverklaard) of federale, staats- en lokale wetgeving, verordeningen of regelgeving of gerechtelijk bevel of een andere oorzaak die buiten de controle of verantwoordelijkheid van de Sponsor valt ten aanzien van de veiligheid van iedere deelnemer of winnaar, of anderszins.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN: Op alle kwesties en vragen betreffende de opstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van dit Officiële Reglement of de rechten en plichten van deelnemers, de Sponsor of de Gevrijwaarde Partijen in verband met deze Wedstrijd, zijn de nationale wetgeving van Ontario en de federale wetgeving van Canada van toepassing voor Canadese ingezetenen, de Duitse wetgeving voor Duitse ingezetenen, de Franse wetgeving voor Franse ingezetenen, de wetgeving van Engeland voor ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk, de wetgeving voor de relevante staat of Territory voor ingezetenen van Australië of de wetten van New York, Verenigde Staten voor ingezetenen van de Verenigde Staten. Behalve ingeval van ingezetenen van Frankrijk: Geschillen, claims en maatregelen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd, worden individueel opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van rechtshandeling namens een groep.

 

VOOR INGEZETEN VAN HET VK EN CANADA (NIET VOOR INGEZETENEN VAN DUITSLAND OF FRANKRIJK): ALLE CLAIMS, BESLISSINGEN EN/OF PRIJZEN ZIJN BEPERKT TOT DE WERKELIJKE KOSTEN IN CONTANTEN DIE SAMENHANGEN MET DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, DOET DE DEELNEMER HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OF AANSPRAKEN OP ADVOCATENKOSTEN, VERGOEDING VAN INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR DE DEELNEMER, AL DAN NIET VOORZIENBAAR EN GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

 

VOOR INGEZETEN VAN HET VK, FRANKRIJK EN CANADA (NIET VOOR INGEZETEN VAN DUITSLAND): LET OP: IEDERE POGING OM DE WEBSITE VAN DE SPONSOR OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN OF DE LEGITIEME UITVOERING VAN DE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN, KAN IN STRIJD ZIJN MET HET STRAFRECHT EN BURGERLIJK RECHT EN RESULTEERT IN UITSLUITING VAN DEELNAME.  ALS EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM MAATREGELEN EN SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET), INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING. Als de Sponsor het nalaat om bepalingen van deze regels af te dwingen, betekent dit niet dat de Sponsor afstand doet van die bepalingen.

 

 1. KOPIE REGLEMENT EN LIJST MET WINNAARS:

Voor niet-Franse ingezetenen: Voor de naam van de winnaar (beschikbaar binnen 30 dagen na afloop van de Wedstrijd) (behalve in Australie), verstuur je een aan jezelf gerichte envelop voorzien van postzegel naar Legal Department, Etsy, Inc., 117 Adams Street Brooklyn, NY 11201, USA. niet later dan 60 dagen na afloop van de Wedstrijdperiode.

Voor ingezetenen van Frankrijk:

Dit Officiële Reglement wordt gratis verstuurd naar iedereen die hiervoor een schriftelijk een verzoek indient bij legal@etsy.com vóór de sluitingsdatum van de Wedstrijd. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt aan iedereen die hiervoor een schriftelijk verzoek indient bij legal@etsy.com binnen 30 dagen na afloop van de Wedstrijd.

Voor geldige Inzendingen van geschikte deelnemers, kunnen de kosten voor het gebruik van internet voor deelname aan de Wedstrijd en/of het verzoek om een kopie van dit Officiële Reglement en/of de lijst met winnaars worden vergoed door hierom te verzoeken bij legal@etsy.com, met uitzondering van de mensen die onbeperkt toegang hebben tot internet via ADSL of de kabel, op basis van de volgende voorwaarden: een vaste vergoeding op basis van de gemiddelde duur van de verbinding en het gemiddelde gereduceerde tarief dat wordt gehanteerd door internetproviders op de markt, tot een max. van €1 (incl. de kosten van dit verzoek). Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten deelnemers ook kunnen aantonen dat zij de kosten van dergelijke uitgaven zelf dragen.

 1. Niets in deze voorwaarden wijst op de beperking, uitsluiting of aanpassing of pretendeert de beperking, uitsluiting of aanpassing van de wettelijke consumentenwetgeving onder de toepasselijke wetgeving waaronder de Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
 2. PRIVACYBELEID: In overeenstemming met zijn privacybeleid verzamelt de Sponsor online persoonlijke gegevens over de deelnemers om de Sponsor en zijn affiliates en agentschappen in staat te stellen deze Wedstrijd en zijn winnaars te beheren en te promoten. Lees het privacybeleid van de Sponsor op www.etsy.com/nl/legal/privacy. De persoonlijke informatie van winnaars mag worden verstrekt aan affiliates van de Sponsor, derde partijen die assistentie verlenen bij de Wedstrijd, waaronder leveranciers en bezorgers van prijzen, en voor publiciteitsdoeleinden rond de Wedstrijd. De persoonlijke informatie van DE winnaars wordt waarschijnlijk bekendgemaakt aan landen buiten Australië, waaronder de Verenigde Staten en het VK. Als de gevraagde persoonlijke informatie niet wordt overlegd, kan de deelnemer niet deelnemen aan de Wedstrijd. Door deelname aan de Wedstrijd, stemmen deelnemers hierbij in met de verzameling en het gebruik van de persoonlijke informatie van de Deelnemer door de Sponsor, zoals beschreven in en in overeenstemming met het privacybeleid van de Sponsor en erkent deze deelnemer dat hij/zij het privacybeleid van de sponsor heeft gelezen en geaccepteerd. Voor ingezetenen van de EU en Australië: je hebt recht op inzage van je persoonlijke gegevens en mag verzoeken deze om legitieme redenen te wijzigen, corrigeren, niet te laten gebruiken voor marketingdoeleinden of te verwijderen door een e-mail te sturen naar legal@etsy.com.

 

Verkort Reglement voor e-mail en andere aanvullende materialen:

 

Geen aankoop nodig. Toegankelijk voor alle legale inwoners van de 50 Verenigde Staten & District of Columbia, Australië, België, Bulgarije, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, India, Indonesië, Israël, Japan, Litouwen, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun provincie of grondgebied, die Etsy Verkopers met een goede reputatie zijn, zoals uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door Etsy.  Eindigt op 4 juni 2019 om 11.59.59 p.m. ET (04.59.59 GMT+1 op 5 juni 2019). Ongeldig waar verboden.  Onderhevig aan het Officiële Reglement, beschikbaar op www.etsydesignawards.com.