Officieel reglement

Etsy Design Awards 2020

OFFICIEEL REGLEMENT 

GEEN AANKOOP NODIG VOOR DEELNAME OF WINST.

 

 1. De sponsor voor alle deelnemers aan de Etsy Design Awards (de “Wedstrijd”) is Etsy, Inc. (eigenaar en beheerder van Etsy.com), 117 Adams Street, Brooklyn, NY 11201, USA, (hierna “Sponsor” genoemd).

 1. VOORWAARDEN: Toegankelijk voor alle legale inwoners van de vijftig (50) Verenigde Staten, District of Columbia, Puerto Rico, Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israël, Japan, Litouwen, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun provincie of grondgebied, die verkopers zijn op Etsy.com (“Etsy Verkopers”) met een goede reputatie, zoals uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door de Sponsor. Andere geschiktheidseisen zijn: (i) iedere shop die is opgegeven voor Deelname (zoals hieronder gedefinieerd) mag tussen de datum van inschrijving en 7 september 2020 niet in de vakantiemodus staan en moet minimaal vijf (5) listings aanbieden; (ii) het ingezonden item moet geplaatst zijn met minimaal drie (3) foto’s, (iii) de Etsy Verkoper moet eigenaar zijn van alle shops die de Etsy Verkoper opgeeft voor Deelname, (iv) iedere shop die is opgegeven voor Deelname en alle listings van deze shops moeten voldoen aan alle op dat moment geldende Etsy Richtlijnen en Etsy Verkopersrichtlijnen die van toepassing zijn op de datum van publicatie door de bekendmaking van de winnaars en (v) als het gaat om een vintage of een uniek item, moet dit item in de wacht worden gezet tot 7 september 2020 (als je vintage of unieke item in deze periode wordt verkocht, wordt je inzending ongeldig).  Medewerkers, leidinggevenden en directeuren en hun directe familieleden (partners, ouders, kinderen, broers en zussen, en hun respectieve partners, ongeacht waar zij verblijven), en respectieve leden van hetzelfde huishouden (al dan niet familie), van de Sponsor en zijn gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en divisies (samengevat onder de noemer, “Wedstrijdentiteiten“) zijn uitgesloten van deelname of winst. Vervalt waar verboden. 

 1. TIJDSPLANNING VAN DE WEDSTRIJD: De wedstrijd begint op 17 juni 2020 om 00.01 Eastern Time (“ET“) (05.01 Greenwich Mean Time + 1 (“GMT +1“)) en eindigt op 15 juli 2020 om 23.59 ET (04.59 Greenwich Mean Time + 1 (“GMT +1”) op 16 juli) (de “Wedstrijdperiode“). De door de Sponsor aangewezen computer is de officiële timer voor alle onderdelen van de Wedstrijd.

 1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD: Tijdens de Wedstrijdperiode ga je voor deelname naar www.etsydesignawards.com, volg je de aanwijzingen voor het invullen en inzenden van het deelnameformulier, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende informatie: (i) naam Etsy Verkoper, (ii) e-mailadres Etsy Verkoper, (iii) telefoonnummer Etsy Verkoper, (iv) shopnaam en -URL, (v) land Etsy Verkoper en (vi) URL productcategorie en listing (“Inzending”). Alle inzendingen moeten aan het einde van de Wedstrijdperiode ontvangen zijn. Slechts één Inzending per shop tijdens de Wedstrijdperiode. Het product van de Inzending moet fysiek voor de Sponsor beschikbaar zijn voor het creëren van marketingmaterialen tijdens de Wedstrijdperiode. Iedere poging van deelnemers tot het indienen van Inzendingen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en inloggegevens of andere methodes maakt de Inzendingen van die deelnemer ongeldig en kan resulteren in diskwalificatie van de desbetreffende deelnemer. Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname is verboden en resulteert in diskwalificatie en ongeldigheid van alle bijbehorende Inzendingen. Alle inzendingen worden eigendom van de Sponsor en worden niet erkend, op voorwaarde echter dat het te koop aangeboden item in de lijst niet wordt geacht deel uit te maken van de inschrijving voor deze doeleinden. Wanneer de identiteit van de geselecteerde deelnemer wordt betwist, wordt de Inzending geacht ingediend te zijn door de geautoriseerde eigenaar van het desbetreffende account en moet hij/zij zich houden aan dit Officiële Reglement. “Geautoriseerde eigenaar van het account” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die is toegewezen aan het desbetreffende account.

 1. VEREISTEN INZENDING: De Inzending mag, uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door de Sponsor, geen inhoud bevatten die:
 • expliciet seksueel of suggestief is; onnodig gewelddadig of denigrerend is op grond van etnische, raciale, religieuze, professionele afkomst of leeftijdsgroep, godslasterlijk of pornografisch is; naaktheid bevat;
 • alcohol, illegale drugs, tabak, (vuur)wapens stimuleert (of het gebruik van de hiervoor genoemde zaken bevordert); activiteiten stimuleert die onveilig of gevaarlijk zouden kunnen zijn; een bepaalde politieke agenda of boodschap promoten;
 • obsceen of aanstootgevend is; instemt met iedere vorm van haat of haatgroep; 
 • een duplicaat van andere ingediende Inzendingen lijkt te zijn; 
 • de Sponsor, zijn producten, verkopers of diensten of andere mensen of bedrijven belastert, in een verkeerd daglicht stelt of denigreert met bepaalde opmerkingen;
 • een prominent gebruik van handelsmerken, logo’s of vormgeving bevat (waaronder een opvallende verpakking of exterieurs/interieurs van gebouwen) die eigendom zijn van anderen, zonder toestemming, voor zover toestemming nodig wordt geacht; 
 • persoonlijke identificatie bevat, waaronder nummerplaten, persoonlijke namen, e-mailadressen of straatnamen;
 • prominent gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat dat eigendom is van anderen (waaronder foto’s, beelden, schilderijen of andere kunstwerken of afbeeldingen die zijn gepubliceerd op of in websites, televisie, film of andere media), zonder toestemming, voor zover toestemming nodig wordt geacht;
 • materialen bevat die de namen, gelijkenissen, stemmen of andere kenmerken die een persoon kunnen identificeren omvatten, inclusief, zonder beperking van beroemdheden en/of andere publieke of privépersonen, in leven of overleden, zonder toestemming; 
 • lookalikes bevat van beroemdheden of andere publieke of privépersonen, in leven of overleden;
 • berichten of afbeeldingen communiceert die in strijd zijn met het positieve beeld en/of de goede wil waarmee de Sponsor geassocieerd wil worden; en of
 • de wet overtreden.

De Inzending (inclusief het product van de Inzending) moet een origineel eigen product zijn van de deelnemer. 

Door indiening van de Inzending stemt de deelnemer ermee in dat de Inzending voldoet aan dit Officiële Reglement en dat de Sponsor, volledig naar eigen inzicht en om welke reden dan ook een Inzending mag diskwalificeren, inclusief als deze naar eigen goeddunken bepaalt dat de Inzending om welke reden dan ook niet voldoet aan dit Officiële Reglement of anderszins onaanvaardbare inhoud bevat zoals uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door de Sponsor.

 1. PRIJZEN 

Een (1) Grote Prijs. De Grote Prijs zal uit het volgende bestaan (i) Geldprijs ter waarde van USD 15.000, uit te reiken in de vorm van een cheque, (ii)Shop Badge: ‘Winnaar Grote Prijs’, (iii) marketingfeatures op Etsy’s kanalen (in eigendom van en beheerd door) , (iv) mentorschap van een Etsy expert, (v) USD 100 aan Etsy Ads-tegoeden en (vi) 100 listing-tegoeden. Het Geschatte Totale Prijzengeld (“GTP“) bedraagt ca.: USD 15.120 

Tien (10) Categorieprijzen.  Er zal in elk van de volgende productcategorieën een winnar gekozen worden: Sieraden; Tassen, Schoenen & Accessoires; Kleding; Kunst; Huis & Wonen; Bruiloften; Papier & Party; Kinderen; Huisdieren; Vintage.  De Categorieprijzen zullen uit het volgende bestaan (i) Geldprijs van USD 1.000 uit te reiken in de vorm van een cheque, (ii) Shop Badge: ‘Winnaar Categorie’, (iii) marketingfeatures op kanalen in eigendom van of beheerd door Etsy, (iv) een mentorschap van een Etsy expert, (v) USD 50 aan Etsy Ads-tegoeden en (vi) 50 listingtegoeden. Het Geschatte Totale Prijzengeld (“GTP“) bedraagt ca.: USD 1.055 

Een (1) People’s Choice Prijs. De People’s Choice Prijs zal uit het volgende bestaan (i) Geldprijs van USD 5.000 uit te reiken in de vorm van een cheque, (ii) Shop Badge: ‘Winnaar People’s Choice’, (iii) marketingfeatures op kanalen in eigendom van of beheerd door Etsy, (iv) een mentorschap van een Etsy expert, (v) USD 75 aan Etsy Ads-tegoeden en (vi) 75 listingtegoeden. Het Geschatte Totale Prijzengeld (“GTP“) bedraagt ca.: USD 5.082,50

Niet-geldprijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en mogen niet worden overgedragen of ingewisseld, behalve naar eigen inzicht van de Sponsor. De Sponsor behoudt zich het recht voor een prijs (of een deel ervan) te vervangen door een prijs van vergelijkbare of grotere waarde indien de genoemde prijs niet beschikbaar is. Prijzen worden “ongewijzigd” toegekend, zonder garantie of waarborg, expliciet noch impliciet. Alle heffingen, federale, provinciale, staats- en lokale belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot inkomsten- en bronbelastingen) of andere kosten die samenhangen met het gebruik, de acceptatie en het bezit van prijzen die hier niet worden gespecificeerd, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. Er wordt een IRS 1099-formulier verstrekt op naam van winnaars die ingezetenen zijn van de Verenigde Staten voor de totale waarde van het prijzengeld als dit USD 600 of meer bedraagt. Het totale prijzengeld bedraagt ca. USD 30,752.50. Max. één (1) prijs per persoon.

 1. BEPALING VAN DE WINNAARS: Na het verstrijken van de Wedstrijdperiode, worden alle in aanmerking komende ontvangen Inzendingen beoordeeld door de Sponsor op basis van de volgende criteria die elk even zwaar wegen: (i) kwaliteit (algemeen niveau van vakmanschap en vaardigheid), (ii) creativiteit en innovatie (is het item uniek of fantasierijk?), (iii) bruikbaarheid en functionaliteit (is je item functioneel?  Is het doeltreffend?), (iv) persoonlijk verhaal (je maker/curator verhaal), (v) geweldige branding (staat je shop voor duidelijke, interessante beschrijvingen, uitstekende klantenservice en fotografie van hoge kwaliteit?), en (vi) ‘Wow’-factor (heb je een fantastisch item?) (de “Criteria“).  Aan de hand van de Criteria, selecteert de Sponsor max. 100 finalisten (de “Finalisten“), en zet een panel van gekwalificeerde juryleden in om de finalisten te beoordelen op dezelfde Criteria (waarbij ieder criterium een max. score van 10 kan behalen). De Sponsor behoudt zich het recht voor dat de juryleden een inzending als Finalist selecteren in elke categorie die redelijkerwijs van toepassing is, ongeacht in welke categorie deze inzending in eerste instantie is geplaatst. De inzending(en) met de hoogste score(s) wordt (worden) beschouwd als de potentiële winnaar(s). Bij gelijkheid van scores, beoordeelt een speciaal aangewezen jurylid de Inzendingen met de gelijke scores aan de hand van de criteria om de winnaar(s) te bepalen. De Sponsor behoudt zich geheel naar eigen inzicht het recht voor om niet alle prijzen uit te reiken, als er niet voldoende geschikte en gekwalificeerde Inzendingen worden ontvangen. Alle besluiten van de Sponsor en juryleden zijn definitief en bindend.  De Sponsor maakt de juryscores van de Inzendingen niet bekend.

Na de bekendmaking van de Finalisten www.etsy.com, komt elke Finalist in aanmerking voor de People’s Choice Prijs.  De potentiële winnaar van de People’s Choice Prijs is de Finalist die de hoogste totale stapsgewijze favorieten voor de listing ontvangt, door het aantal keren dat de listing vanaf 22 september 2020 door een gebruiker als favoriet gekozen is af te trekken van het aantal keren dat de listing vanaf 7 oktober 2020 door een gebruiker als favoriet gekozen is. In het geval van een gelijkspel, zal een gelijkspelrechter de Inzendingen die gelijk staan beoordelen aan de hand van de Criteria om de winnaar(s) te bepalen. De Sponsor zal van geen enkele Finalist onthullen hoe vaak de listing als favoriet is gekozen.

 

 1. BEKENDMAKING FINALISTEN: De Sponsor stelt alle Finalisten op of rond 8 september 2020 op de hoogte van hun status als Finalist via de e-mail die ze hebben verzonden als onderdeel van de Inzending en de Etsy account dat hoort bij de Inzending.  Als een deelnemer is uitgeroepen tot Finalist, stemt deze deelnemer ermee in dat de shop die is aangewezen als Finalist, voor de rest van de Wedstrijdperiode niet in Vakantiemodus zal worden gezet. Dit geldt vanaf het moment dat de Finalist is geïnformeerd dat zij Finalist zijn, tot en met 31 December 2020. Ook moet de listing van de Inzending die is aangewezen als Finalist te allen tijde beschikbaar zijn in de desbetreffende shop (betreft het een vintage item of een uniek item dan moet dit item ‘on hold’ worden gezet tot en met 31 december 2020.  Bovendien, als een deelnemer als Finalist word aangewezen, zal deze deelnemer deze status als Finalist niet publiekelijk bekendmaken vóór een dergelijke datum waarop alle Finalisten door de Sponsor worden aangekondigd.  Als een deelnemer zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Sectie 8, heeft de Sponsor het recht om de inzending van deze deelnemer als niet in aanmerking komend om prijzen te winnen te beschouwen. 

 1. BEKENDMAKING WINNAARS: De potentiële winnaars van de Grand Prize en Categorieprijzen worden op of rond 27 september 2020 op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ze bij inschrijving opgegeven hebben en/of de Etsy account die voor inschrijving gebruikt is. De potentiële winnaar van de People’s Choice Prijs  zal op of rond 12 oktober 2020 op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ze bij inschrijving opgegeven hebben en/of de Etsy account die voor inschrijving gebruikt is. Als een potentiële prijswinnaar niet binnen 7 dagen na ontvangst van de laatst verzonden e-mail over deze berichtgeving reageert (de e-mail wordt binnen een periode van zeven (7) dagen drie (3) keer verstuurd), de desbetreffende e-mail als onbestelbaar wordt geretourneerd of de potentiële winnaar deze niet terugstuurt of, indien van toepassing, de rekenvaardigheidstestvraag niet juist beantwoordt, of als een deelnemer op een andere manier onleesbaar is, niet de vereiste informatie verstrekt, of als de geselecteerde winnaar de prijs om wat voor reden dan ook niet kan accepteren of ontvangen, verspeelt de potentiële winnaar de prijs en mag er naar eigen goeddunken van de Sponsor en de beschikbare tijd een andere winnaar op de hoogte worden gesteld. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de notificatieprocedures te wijzigen in verband met de selectie van een andere winnaar. De Sponsor behoudt zich het recht voor elke winnaar een Affidavit of Eligibility (of, indien het een niet-ingezetene van de VS betreft, een Verklaring) en Liability en Publicity Release te laten ondertekenen, om zijn identiteit aan te tonen op het opgegeven prijsafleveradres en/of een bewijs van deelname te kunnen overleggen in de door de Sponsor aangegeven periode voor het claimen van de prijs. Of het bewijs van identiteit, ingezetenschap, leeftijd en deelname als geschikt worden beschouwd voor verificatie bepaalt de Sponsor. Indien de winnaar niet alle vereiste documenten binnen de aangegeven tijdsperiode retourneert of geen geschikt bewijs kan overleggen, verspeelt de winnaar de prijs in zijn geheel en wordt er geen alternatief aangeboden. Alle besluiten van de Sponsor zijn definitief en bindend. Als een winnaar minimaal 18 jaar oud is, maar in de jurisdictie waar hij/zij woont nog steeds als minderjarig wordt beschouwd, behoudt de Sponsor zich het recht voor om de prijs uit te reiken aan zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s) en/of zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s) alle vereiste papieren te laten onderteken en te laten voldoen aan alle vereisten die worden opgelegd aan deelnemers die hier uiteengezet worden. Als de winnaar een ingezetene van Australië is, wordt de prijs per post verzonden naar het door hem/haar aangegeven adres na acceptatie van de prijs binnen 28 dagen na de trekking. 

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: Door deelname aan de Wedstrijd, garandeert de deelnemer dat de deelnemer dit Officiële Reglement, Etsy’s Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, onze Huisregels en ander beleid heeft gelezen en ermee instemt, voldoet de deelnemer aan de vereisten om in aanmerking te komen, is het hem/haar niet verboden om deel te nemen aan de wedstrijd en gaat de deelnemer akkoord met de besluiten van de Sponsor die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De deelnemer stemt ermee in dat de voorwaarden voor inzending die worden vermeld in dit Officiële Reglement, en alle documenten en overeenkomsten die zijn geïntegreerd in dit Officiële Reglement met een verwijzing, uitsluitend de relatie tussen de deelnemer en de Sponsor in het kader van deze Wedstrijd betreft. De Sponsor behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle Deelnemers met uitzondering van Deelnemers die ingezetenen zijn van Frankrijk en Duitsland: Door deelname aan deze wedstrijd en/of het accepteren van een prijs, behoudens in gevallen van overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid van een Gevrijwaarde Partij of gevallen van verlies of beschadiging veroorzaakt door fraude met of schending van dit Officiële Reglement door een Gevrijwaarde Partij, stemt de deelnemer ermee in de deelnemer en de erfgenamen, executeurs-testamentair en beheerders van de Deelnemer de Wedstrijdentiteiten, en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en medewerkers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van alle maatregelen, claims, letsel, verlies of beschadiging die direct of indirect ontstaan door of in verband met deelname aan de Wedstrijd en/of acceptatie of gebruik van een toegekende prijs, en de Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren van alle aansprakelijk die het gevolg is van of ontstaat door de Wedstrijd.

Voor Deelnemers die ingezetenen zijn van Duitsland: Voor Deelnemers die ingezetenen zijn van Duitsland gelden de volgende aansprakelijkheidsregels:

De Wedstrijdentiteiten worden aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door een verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid.  Door deelname aan deze Wedstrijd en/of acceptatie van een prijs, stemmen Deelnemers ermee in Wedstrijdentiteiten en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en medewerkers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor andere verliezen of schade in welke vorm dan ook die het gevolg zijn van de acceptatie, het bezit of het gebruik van een prijs of van deelname of poging tot deelname aan de Wedstrijd tenzij de schade van de Deelnemer is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van een Gevrijwaarde Partij.

Ingeval van geringe nalatigheid, worden de Gevrijwaarde Partijen alleen aansprakelijk gesteld voor schendingen van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting). Een “kardinale verplichting” is een verplichting waaraan voldaan moet worden om in eerste instantie de implementatie van deze Wedstrijd mogelijk te maken en het is een verplichting waarop de Deelnemer in het algemeen mag vertrouwen.  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische, te voorziene schade.

De Gevrijwaarde Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor defecte prijzen en gevolgschade van de defecte prijzen.

 1. PUBLICITEIT/GEBRUIK VAN INZENDINGEN: Deelname omvat toestemming (tenzij dit bij wet verboden is) voor het gebruik van de naam, portret, gewonnen prijs, Avatar, Etsy ID, woonplaats van de winnaar en/of reacties over het winnen ten behoeve van online posts, advertenties, promotie en publiciteit met betrekking tot de Wedstrijd, en in alle vormen van media, nu of later, wereldwijd gedurende drie (3) jaar vanaf de datum dat de winnaar is bevestigd als winnaar zonder aanvullende compensatie, kennisgeving, toestemming of goedkeuring.

 

Door indiening van een Inzending en instemming met dit Officiële Reglement, verleent de deelnemer hierbij aan de Sponsor, zijn aangewezen personen, opvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden een niet-exclusieve, sub-licentieerbare licentie om afgeleide werken op basis van de Inzending te gebruiken, reproduceren, distribueren, af te beelden, uit te voeren en te creëren en de Inzending en alle elementen ervan te exploiteren naar eigen goeddunken van de Sponsor, in zijn geheel of in delen, op welke manier dan ook en in iedere vorm van media (waaronder de website en gerelateerde website van de Sponsor, webbanners, e-mails, sociale mediapagina’s en Twitter-account van de Sponsor, interne communicatie bij de Sponsor, POS-advertenties), met betrekking tot de Wedstrijd, wereldwijd, gedurende de wettelijke duur van de Inzendingsrechten, voor advertentie- en promotiedoeleinden, zonder nadere kennisgeving of toestemming. 

 

De Sponsor is niet verplicht gebruik te maken van de hierin verleende rechten. 

 

Alleen voor ingezetenen van Australië: Iedere Deelnemer geeft toestemming aan de Sponsor, zijn aangewezen personen, opvolgers en licentiehouders en garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat mogelijk inbreuk zal maken op de morele rechten van de deelnemer, waaronder het wijzigen, aanpassen en reproduceren van de Inzending. Deze toestemmingen zijn  toegekend voor zover maximaal is toegestaan onder de Copyright Act 1968/Auteurswet (Cth).

 

 1. WAIVER: Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke technische, mechanische of andere fouten die het gevolg zijn van overmacht die redelijkerwijs buiten hun macht is gelegen en die verband houden met de Wedstrijd, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten die kunnen optreden in de administratie van de Wedstrijd, de verwerking van Inzendingen, de aankondiging van de prijs of andere mogelijke Wedstrijd-gerelateerde materialen die worden veroorzaakt door een geval van overmacht. Deelname aan de Wedstrijd via internet impliceert dat de Deelnemer de technische beperkingen van het internet en IT-systemen erkent. Daarom worden Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk gesteld voor schade aan computersystemen als gevolg van deelname aan, toegang tot of het downloaden van informatie in verband met deze Wedstrijd, incomplete, verloren, verlate, gestolen, beschadigde, onjuiste, foutief verzonden, vervormde, vertraagde of niet-geleverde Inzendingen, of voor technische hardware- of softwareproblemen of storingen, verloren of onbeschikbare netwerkverbindingen, of mislukte, onleesbare of vertraagde gegevensverzending door computers waardoor een individu mogelijk beperkt wordt in zijn deelname en/of de niet-naleving van een derde partij van de instructies en correcte administratie van deze Wedstrijd. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een deelnemer of Inzending te diskwalificeren die in strijd is met het Officiële Reglement of de Wedstrijd te annuleren, op te schorten of aan te passen, en iedere/alle betrokken deelnemer(s), (en hun Inzendingen) te diskwalificeren indien mogelijke fraude, virussen en acties door deelnemers, technische of andere problemen, of welke voorvallen dan ook de administratie, integriteit, veiligheid of eerlijkheid van de Wedstrijd aantasten of beïnvloeden.

 

Ingeval van annulering, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken, de potentiële winnaar te kiezen door gebruik te maken van de hierboven beschreven beoordelingsprocedure uit alle daarvoor in aanmerking komende, niet-verdachte Inzendingen die zijn ontvangen tot het tijdstip waarop de gebeurtenis of actie die deze annulering rechtvaardigt plaatsvond, of andere maatregelen te nemen die billijk zijn om een prijs eerlijk toe te kennen. LET OP: Ieder poging van een deelnemer om een website opzettelijk schade toe te brengen of de legitieme uitvoering van de Wedstrijd te ondermijnen, is in strijd met het strafrecht en het burgerlijk recht, en als een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen bij een dergelijke deelnemer voor zover toegestaan door de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging. De Sponsor is niet verantwoordelijk indien de Sponsor wordt verhinderd door te gaan met de Wedstrijd zoals hierin beoogd, vanwege externe gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft, inclusief, maar niet beperkt tot overstromingen, aardbevingen, explosies, arbeidsconflicten of stakingen (behalve ingeval van deelnemers die ingezetenen zijn van Frankrijk), overmacht of staatsvijanden, satelliet- of apparatuurstoringen, rellen of onlusten, terroristische dreigingen of activiteiten, oorlog (verklaard of onverklaard) of federale, staats- en lokale wetgeving, verordeningen of regelgeving of gerechtelijk bevel of een andere oorzaak die buiten de controle of verantwoordelijkheid van de Sponsor valt ten aanzien van de veiligheid van iedere deelnemer of winnaar, of anderszins.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN: Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, of de rechten en verplichtingen van een deelnemer, Sponsor of de Bevrijde Partijen in verband met de Wedstrijd, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New York, Verenigde Staten voor inwoners van de Verenigde Staten. Indien deze bepaling niet afdwingbaar is in het rechtsgebied van de woonplaats van een deelnemer, is in dat geval het recht van dat rechtsgebied van toepassing. Behalve in geval van ingezetenen van Frankrijk: Geschillen, claims en maatregelen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd, worden individueel opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van rechtshandeling namens een groep. 

 

VOOR INGEZETEN VAN HET VK EN CANADA (NIET VOOR INGEZETENEN VAN DUITSLAND OF FRANKRIJK): ALLE CLAIMS, BESLISSINGEN EN/OF PRIJZEN ZIJN BEPERKT TOT DE WERKELIJKE KOSTEN IN CONTANTEN DIE SAMENHANGEN MET DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, DOET DE DEELNEMER HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OF AANSPRAKEN OP ADVOCATENKOSTEN, VERGOEDING VAN INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR DE DEELNEMER, AL DAN NIET VOORZIENBAAR EN GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

 

VOOR INGEZETEN VAN HET VK, FRANKRIJK EN CANADA (NIET VOOR INGEZETEN VAN DUITSLAND): LET OP: IEDERE POGING OM DE WEBSITE VAN DE SPONSOR OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN OF DE LEGITIEME UITVOERING VAN DE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN, KAN IN STRIJD ZIJN MET HET STRAFRECHT EN BURGERLIJK RECHT EN RESULTEERT IN UITSLUITING VAN DEELNAME.  ALS EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM MAATREGELEN EN SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET), INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING. Als de Sponsor het nalaat om bepalingen van deze regels af te dwingen, betekent dit niet dat de Sponsor afstand doet van die bepalingen.

 

 1. KOPIE REGLEMENT EN LIJST MET WINNAARS:

Voor niet-Franse ingezetenen: Voor de naam van de winnaar (beschikbaar binnen 30 dagen na afloop van de Wedstrijd) (behalve in Australie), verstuur je een aan jezelf gerichte envelop voorzien van postzegel naar Legal Department, Etsy, Inc., 117 Adams Street Brooklyn, NY 11201, USA. niet later dan 60 dagen na afloop van de Wedstrijdperiode.

Voor ingezetenen van Frankrijk:

Dit Officiële Reglement wordt gratis verstuurd naar iedereen die hiervoor een schriftelijk een verzoek indient bij legal@etsy.com vóór de sluitingsdatum van de Wedstrijd. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt aan iedereen die hiervoor een schriftelijk verzoek indient bij legal@etsy.com binnen 30 dagen na afloop van de Wedstrijd.

Voor geldige Inzendingen van geschikte deelnemers, kunnen de kosten voor het gebruik van internet voor deelname aan de Wedstrijd en/of het verzoek om een kopie van dit Officiële Reglement en/of de lijst met winnaars worden vergoed door hierom te verzoeken bij legal@etsy.com, met uitzondering van de mensen die onbeperkt toegang hebben tot internet via ADSL of de kabel, op basis van de volgende voorwaarden: een vaste vergoeding op basis van de gemiddelde duur van de verbinding en het gemiddelde gereduceerde tarief dat wordt gehanteerd door internetproviders op de markt, tot een max. van €1 (incl. de kosten van dit verzoek). Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten deelnemers ook kunnen aantonen dat zij de kosten van dergelijke uitgaven zelf dragen.

 1. Niets in deze voorwaarden wijst op de beperking, uitsluiting of aanpassing of pretendeert de beperking, uitsluiting of aanpassing van de wettelijke consumentenwetgeving onder de toepasselijke wetgeving waaronder de Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
 2. PRIVACYBELEID: In overeenstemming met zijn privacybeleid verzamelt de Sponsor online persoonlijke gegevens over de deelnemers om de Sponsor en zijn affiliates en agentschappen in staat te stellen deze Wedstrijd en zijn winnaars te beheren en te promoten. Lees het privacybeleid van de Sponsor op www.etsy.com/nl/legal/privacy. De persoonlijke informatie van winnaars mag worden verstrekt aan affiliates van de Sponsor, derde partijen die assistentie verlenen bij de Wedstrijd, waaronder leveranciers en bezorgers van prijzen, en voor publiciteitsdoeleinden rond de Wedstrijd. De persoonlijke informatie van de winnaars wordt waarschijnlijk bekendgemaakt aan landen buiten Australië, waaronder de Verenigde Staten en het VK. Als de gevraagde persoonlijke informatie niet wordt overlegd, kan de deelnemer niet deelnemen aan de Wedstrijd. Door deelname aan de Wedstrijd, stemmen deelnemers hierbij in met de verzameling en het gebruik van de persoonlijke informatie van de Deelnemer door de Sponsor, zoals beschreven in en in overeenstemming met het privacybeleid van de Sponsor en erkent deze deelnemer dat hij/zij het privacybeleid van de sponsor heeft gelezen en geaccepteerd. Voor ingezetenen van de EU en Australië: je hebt recht op inzage van je persoonlijke gegevens en mag verzoeken deze om  legitieme redenen te wijzigen, corrigeren, niet te laten gebruiken voor marketingdoeleinden of te verwijderen door een e-mail te sturen naar legal@etsy.com.

 

Verkort Reglement voor e-mail en andere aanvullende materialen:

 

Geen aankoop nodig. Toegankelijk voor alle legale inwoners van de vijftig (50) Verenigde Staten, District of Columbia, Puerto Rico, Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israël, Japan, Litouwen, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in hun provincie of grondgebied, die Etsy verkopers met een goede reputatie zijn, zoals uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken door Etsy.  Sluit om 23.59.59 ET op 15 juli 2020 (04.59.59 GMT +1 op 16 juli 2020).  Ongeldig waar verboden.  Onderhevig aan het Officiële Reglement, beschikbaar op www.etsydesignawards.com.

 

Nomineer een Verkoper Sweepstakes voor de Etsy Design Awards 2020

OFFICIEEL REGLEMENT

GEEN AANKOOP NODIG VOOR DEELNAME OF WINST. EEN AANKOOP ZAL JE WINKANS NIET VERGROTEN.

1. De sponsor van de Nomineer een Verkoper Sweepstakes (de Promotie) is Etsy, Inc. (eigenaar en beheerder van Etsy.com), 117 Adams Street, Brooklyn, NY 11201, USA, met betrekking tot alle deelnemers (hierna “Sponsor” genoemd).

2. VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN: Deelname is open voor juridische inwoners van de vijftig (50) Verenigde Staten, District of Columbia, Canada (met uitzondering van Quebec), Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die op het moment van deelname 18 jaar of ouder waren. Een persoon die in aanmerking komt voor deelname aan de promotie wordt vanaf hier aangeduid als “deelnemer”. Medewerkers, leidinggevenden en directeuren en hun directe familieleden (partners, ouders, kinderen, broers en zussen, en hun respectieve partners, ongeacht waar zij verblijven), en respectieve leden van hetzelfde huishouden (al dan niet familie), van de Sponsor en zijn gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en divisies (“Promotie-entiteiten”) zijn uitgesloten van deelname of winst. Ongeldig waar verboden.

3. PROMOTIEPERIODE/BESCHRIJVING: De promotie van de sweepstakes begint op 17 juni 2020 om 00.01.00 Eastern Daylight Time (“EDT”) (05.01.00 Greenwich Mean Time + 1 (“GMT +1“)) en eindigt op 1 juli 2020 om 23.59.59 (04.59.59 Greenwich Mean Time +1 (“GMT +1“) op 2 juli 2020) (de “Promotieperiode”). De door de Sponsor aangewezen computer is de officiële timer voor alle onderdelen van de Promotie.

4. DEELNAME AAN DE PROMOTIE: Om deel te nemen aan de sweepstakes nomineren deelnemers hun favoriete verkoper. Dit doen ze door het invullen van een formulier op de microsite van de awards: etsydesignawards.com/nominate. Tijdens de Promotieperiode is slechts één inschrijving per persoon toegestaan. Op het nominatieformulier moet de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en het land van de koper staan, en de genomineerde shop en de redenen voor de nominatie. Een Deelnemer die zijn eigen shop nomineert wordt gediskwalificeerd. Elke poging van een Deelnemer om nominaties in te dienen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen, of enige andere methode zal de inzendingen van de Deelnemer ongeldig maken en de Deelnemer kan worden gediskwalificeerd. Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname is verboden en resulteert in diskwalificatie en ongeldigheid van alle bijbehorende Inzendingen. Alle Inzendingen worden eigendom van de Sponsor en worden niet geretourneerd of bevestigd.

5. PRIJS: Er zullen tien (10) in aanmerking komende winnaars worden geselecteerd en deze zullen, onder voorbehoud van naleving van deze Officiële Regels, een Etsy-cadeaubon van 1.000 USD of het omgerekende equivalent op het moment van de trekking in de lokale valuta van de winnaar ontvangen.

6. BEPALING VAN DE WINNAARS: Tien (10) in aanmerking komende winnaars zullen worden geselecteerd in een willekeurige trekking die wordt gehouden op of rond 2 juli 2020 om 12.00 EDT (17.00 GMT +1) in Etsy’s kantoor in Brooklyn, New York, uit alle in aanmerking komende inzendingen die worden ontvangen. De loting wordt met de computer uitgevoerd, met de functie ASELECT (willekeurige trekking) van Excel software, onder toezicht van een medewerker van de afdeling Marketing.

7. NOTIFICATIE WINNAAR: De potentiele winnaar krijgt binnen 2 dagen na de trekking een notificatie, via het e-mailadres dat ze bij de inzending opgaven. Als een potentiële prijswinnaar binnen 7 dagen na ontvangst van de laatst verzonden e-mail niet reageert op deze berichtgeving (de e-mail wordt binnen een periode van zeven (7) dagen drie (3) keer verstuurd), de desbetreffende e-mail als onbestelbaar wordt geretourneerd of de potentiële winnaar deze niet terugstuurt of, indien van toepassing, de rekenvaardigheidstestvraag niet juist beantwoordt, of als een deelnemer op een andere manier onleesbaar is, niet de vereiste informatie verstrekt, of als de geselecteerde winnaar de prijs om wat voor reden dan ook niet kan accepteren of ontvangen, verspeelt de potentiële winnaar de prijs en zal er naar eigen goeddunken van de Sponsor en de beschikbare tijd een andere winnaar uit de overgebleven in aanmerking komende inzendingen getrokken worden. De Sponsor behoudt zich het recht voor om de notificatieprocedures te wijzigen in verband met de selectie van een andere winnaar. De Sponsor behoudt zich het recht voor de winnaar een Affidavit of Eligibility (of, indien het een niet-ingezetene van de VS betreft, een Verklaring) en Liability en Publicity Release te laten ondertekenen, om zijn identiteit aan te tonen op het opgegeven prijsafleveradres en/of een bewijs van deelname te kunnen overleggen in de door de Sponsor aangegeven periode voor het claimen van de prijs. Of het bewijs van identiteit, ingezetenschap, leeftijd en deelname als geschikt worden beschouwd voor verificatie bepaalt de Sponsor. Indien de winnaar niet alle vereiste documenten binnen de aangegeven tijdsperiode retourneert of geen geschikt bewijs kan overleggen, verspeelt de winnaar de prijs in zijn geheel en wordt er geen alternatief aangeboden. Alle besluiten van de Sponsor zijn definitief en bindend. Als een winnaar minimaal 18 jaar oud is, maar in de jurisdictie waar hij/zij woont nog steeds als minderjarig wordt beschouwd, behoudt de Sponsor zich het recht voor om de prijs uit te reiken aan zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s) en/of zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s) alle vereiste papieren te laten onderteken en te laten voldoen aan alle vereisten die worden opgelegd aan deelnemers die hier uiteengezet worden.

8. WINKANSEN: De winkansen hangen af van het aantal in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Promotieperiode ontvangen zijn.

9. ALGEMENE VOORWAARDEN: Door deelname aan de Promotie, garandeert de Deelnemer dat de Deelnemer dit Officiële Reglement, Etsy’s Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, onze Huisregels en ander beleid heeft gelezen en ermee instemt, voldoet de Deelnemer aan de vereisten om in aanmerking te komen, is het hem/haar niet verboden om deel te nemen aan de Promotie en gaat de Deelnemer akkoord met de besluiten van de Sponsor die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De deelnemer stemt ermee in dat de voorwaarden voor inzending die worden vermeld in dit Officiële Reglement, en alle documenten en overeenkomsten die zijn geïntegreerd in dit Officiële Reglement met een verwijzing, uitsluitend de relatie tussen de deelnemer en de Sponsor in het kader van deze Promotie betreft. De Sponsor behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

10. AANSPRAKELIJKHEID: : Door deelname aan deze Promotie en/of het accepteren van een prijs, behoudens in gevallen van overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid van een Gevrijwaarde Partij of gevallen van verlies of beschadiging veroorzaakt door fraude met of schending van dit Officiële Reglement door een Gevrijwaarde Partij, stemt de Deelnemer ermee in de Deelnemer en de erfgenamen, executeurs-testamentair en beheerders van de Deelnemer de Promotie-entiteiten, en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en medewerkers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van alle maatregelen, claims, letsel, verlies of beschadiging die direct of indirect ontstaan door of in verband met deelname aan de Promotie en/of acceptatie of gebruik van een toegekende prijs, en de Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren van alle aansprakelijk die het gevolg is van of ontstaat door de Promotie. Voor deelnemende ingezetenen van Duitsland: Voor Duitse ingezetenen gelden de volgende aansprakelijkheidsregels: Promotie-entiteiten zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Door deelname aan deze Promotie en/of acceptatie van een prijs, stemmen Deelnemers ermee in Promotie-entiteiten en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en medewerkers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor andere verliezen of schade in welke vorm dan ook die het gevolg zijn van de acceptatie, het bezit of het gebruik van een prijs of van deelname of poging tot deelname aan de Promotie tenzij de schade van de Deelnemer is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van een Gevrijwaarde Partij. Ingeval van geringe nalatigheid, worden de Gevrijwaarde Partijen alleen aansprakelijk gesteld voor schendingen van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting). Een “kardinale verplichting” is een verplichting waaraan voldaan moet worden om in eerste instantie de implementatie van deze Promotie mogelijk te maken en het is een verplichting waarop de Deelnemer in het algemeen mag vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische, te voorziene schade. De Gevrijwaarde Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor defecte prijs en gevolgschade van de defecte prijs.

11. PUBLICITEIT: Deelname omvat toestemming (tenzij dit bij wet verboden is) voor het gebruik van de naam, portret, gewonnen prijs, Avatar, Etsy ID, woonplaats van de winnaar en/of reacties over het winnen ten behoeve van online posts, advertenties, promotie en publiciteit met betrekking tot de Promotie, en in alle vormen van media, nu of later, wereldwijd gedurende drie (3) jaar vanaf de datum dat de winnaar is bevestigd als winnaar zonder aanvullende compensatie, kennisgeving, toestemming of goedkeuring.

12. AFSTANDNAME: Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke technische, mechanische of andere fouten die het gevolg zijn van overmacht die redelijkerwijs buiten hun macht is gelegen en die verband houden met de Promotie, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten die kunnen optreden in de administratie van de Promotie, de verwerking van inzendingen, de aankondiging van de prijs of andere mogelijke aan de Promotie gerelateerde materialen die worden veroorzaakt door een geval van overmacht. Deelname aan de Promotie via internet impliceert dat de Deelnemer de technische beperkingen van het internet en IT-systemen erkent. Daarom worden Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk gesteld voor schade aan computersystemen als gevolg van deelname aan, toegang tot of het downloaden van informatie in verband met deze Promotie, incomplete, verloren, verlaten, gestolen, beschadigde, onjuiste, foutief verzonden, vervormde, vertraagde of niet-geleverde inzendingen, of voor technische hardware- of softwareproblemen of storingen, verloren of onbeschikbare netwerkverbindingen, of mislukte, onleesbare of vertraagde gegevensverzending door computers waardoor een individu mogelijk beperkt wordt in zijn deelname en/of de niet-naleving van een derde partij van de instructies en correcte administratie van deze Promotie. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een Deelnemer of inzending te diskwalificeren die in strijd is met het Officiële Reglement of de Promotie te annuleren, op te schorten of aan te passen, en iedere/alle betrokken Deelnemer(s), (en hun inzendingen) te diskwalificeren indien mogelijke fraude, virussen en acties door deelnemers, technische of andere problemen, of welke voorvallen dan ook de administratie, integriteit, veiligheid of eerlijkheid van de Promotie aantasten of beïnvloeden. Ingeval van annulering, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken, de potentiële winnaar te kiezen door middel van een willekeurige trekking, uit alle daarvoor in aanmerking komende, niet-verdachte inzendingen die zijn ontvangen tot het tijdstip waarop de gebeurtenis of actie die deze annulering rechtvaardigt plaatsvond, of andere maatregelen te nemen die billijk zijn om een prijs eerlijk toe te kennen. LET OP: Iedere poging van een deelnemer om een website opzettelijk schade toe te brengen of de legitieme uitvoering van de Promotie te ondermijnen, is in strijd met het strafrecht en het burgerlijk recht, en als een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen bij een dergelijke Deelnemer voor zover toegestaan door de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging. De Sponsor is niet verantwoordelijk indien de Sponsor wordt verhinderd door te gaan met de Promotie zoals hierin beoogd, vanwege externe gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft, inclusief, maar niet beperkt tot overstromingen, aardbevingen, explosies, arbeidsconflicten of stakingen (behalve ingeval van Deelnemers die ingezetenen zijn van Frankrijk), overmacht of staatsvijanden, satelliet- of apparatuurstoringen, rellen of onlusten, terroristische dreigingen of activiteiten, oorlog (verklaard of onverklaard) of federale, staats- en lokale wetgeving, verordeningen of regelgeving of gerechtelijk bevel of een andere oorzaak die buiten de controle of verantwoordelijkheid van de Sponsor valt ten aanzien van de veiligheid van iedere Deelnemer of winnaar, of anderszins.

13. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN: Op alle kwesties en vragen betreffende de opstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van dit Officiële Reglement of de rechten en plichten van deelnemers, de Sponsor of de Gevrijwaarde Partijen in verband met deze Promotie, zijn de nationale wetgeving van Ontario en de federale wetgeving van Canada van toepassing voor Canadese ingezetenen, de Duitse wetgeving voor Duitse ingezetenen, de Franse wetgeving voor Franse ingezetenen, de wetgeving van Engeland voor ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk, of de wetten van New York, Verenigde Staten voor ingezetenen van de Verenigde Staten. Behalve ingeval van ingezetenen van Frankrijk: Geschillen, claims en maatregelen die voortvloeien uit of verband houden met de Promotie, worden individueel opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van rechtshandeling namens een groep. VOOR INWONERS VAN UK EN CANADA (NIET VOOR INWONERS VAN DUITSLAND OF FRANKRIJK): ALLE CLAIMS, BESLISSINGEN EN/OF PRIJZEN ZIJN BEPERKT TOT DE WERKELIJKE KOSTEN IN CONTANTEN DIE SAMENHANGEN MET DEELNAME AAN DEZE PROMOTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, DOET DE DEELNEMER HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OF AANSPRAKEN OP ADVOCATENKOSTEN, VERGOEDING VAN INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR DE DEELNEMER, AL DAN NIET VOORZIENBAAR EN GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERSZINS. VOOR INWONERS VAN UK EN CANADA (NIET VOOR INWONERS VAN DUITSLAND): LET OP: IEDERE POGING OM DE WEBSITE VAN DE SPONSOR OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN OF DE LEGITIEME UITVOERING VAN DE PROMOTIE TE ONDERMIJNEN, KAN IN STRIJD ZIJN MET HET STRAFRECHT EN BURGERLIJK RECHT EN RESULTEERT IN UITSLUITING VAN DEELNAME. ALS EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM MAATREGELEN EN SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING). Als de Sponsor het nalaat om bepalingen van deze regels af te dwingen, betekent dit niet dat de Sponsor afstand doet van die bepalingen.

14. KOPIE VAN REGELS EN LIJST VAN WINNAARS: Voor niet-Franse ingezetenen: Voor de naam van de winnaar (beschikbaar binnen 30 dagen na afloop van de Sweepstakes), verstuur je een aan jezelf gerichte envelop voorzien van postzegel naar Legal Department, Etsy, Inc., 117 Adams Street Brooklyn, NY 11201, USA niet later dan 60 dagen na afloop van de Promotieperiode. Voor ingezetenen van Frankrijk: Dit Officiële Reglement wordt gratis verstuurd naar iedereen die hiervoor een schriftelijk een verzoek indient bij legal@etsy.com vóór de sluitingsdatum van de Promotie. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt aan iedereen die hiervoor een schriftelijk verzoek indient bij legal@etsy.com binnen 30 dagen na afloop van de Promotie. Voor geldige Inzendingen van geschikte deelnemers, kunnen de kosten voor het gebruik van internet voor deelname aan de Promotie en/of het verzoek om een kopie van dit Officiële Reglement en/of de lijst met winnaars worden vergoed door hierom te verzoeken bij legal@etsy.com, met uitzondering van de mensen die onbeperkt toegang hebben tot internet via ADSL of de kabel, op basis van de volgende voorwaarden: een vaste vergoeding op basis van de gemiddelde duur van de verbinding en het gemiddelde gereduceerde tarief dat wordt gehanteerd door internetproviders op de markt, tot een max. van €1 (incl. de kosten van dit verzoek). Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten deelnemers ook kunnen aantonen dat zij de kosten van dergelijke uitgaven zelf dragen.

15. Niets in deze voorwaarden wijst op de beperking, uitsluiting of aanpassing of pretendeert de beperking, uitsluiting of aanpassing van de wettelijke consumentenwetgeving onder de toepasselijke wetgeving.

16. PRIVACYBELEID: In overeenstemming met zijn privacybeleid verzamelt de Sponsor online persoonlijke gegevens over de deelnemers om de Sponsor en zijn affiliates en agentschappen in staat te stellen deze Wedstrijd en zijn winnaars te beheren en te promoten. Lees het privacybeleid van de Sponsor op www.etsy.com/nl/legal/privacy. De persoonlijke gegevens van de winnaar mag worden verstrekt aan affiliates van de Sponsor, derde partijen die assistentie verlenen bij de Promotie, waaronder leveranciers en bezorgers van prijzen, en voor publiciteitsdoeleinden rond de Promotie. Als de gevraagde persoonlijke informatie niet wordt overlegd, kan de deelnemer niet deelnemen aan de Promotie. Door aan de Promotie deel te nemen, stemmen deelnemers hierbij in met de verzameling en het gebruik van de persoonlijke informatie van de Deelnemer door de Sponsor, zoals beschreven in en in overeenstemming met het privacybeleid van de Sponsor en erkent deze deelnemer dat hij/zij het privacybeleid van de sponsor heeft gelezen en geaccepteerd. Voor ingezetenen van de EU: je hebt recht op inzage van je persoonlijke gegevens en mag verzoeken deze om legitieme redenen te wijzigen, corrigeren, niet te laten gebruiken voor marketingdoeleinden of te verwijderen door een e-mail te sturen naar legal@etsy.com. De persoonlijke gegevens worden door Sponsor opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor zover dat redelijk en gepast is, zullen derde partijen verplicht zijn om vertrouwelijkheidsovereenkomsten te ondertekenen om de integriteit van de persoonlijke informatie van de deelnemer te waarborgen.